Природа

Стъпката на Крали Марко над село Годлево

,

На 7 км. от село Годлево, по еко пътека „Хайдушката пътека“, се достига до Крали […]

Гергева скала – Ръждавец

,

На около 2 км от село Бачево се намира природният феномен „Джерджева скала”. Местните хора […]

Национален парк “Рила”

,

Национален парк “Рила” е най-големият национален парк в България, обхващащ най-обширната територия от българската субалпийска […]

Биосферен резерват Баюви дупки – Джинджирица

,

Резерватът „Баюви дупки – Джинджирица” е разположен в землището на град Разлог в Националния парк […]

Седловина Предел

,

Предел се нарича седловината, която отделя Рила от Пирин. През нея преминава второкласния път II19. […]

Национален парк “Пирин”

,

Национален парк „Пирин” е включен в конвенцията на ЮНЕСКО за запазване на световните природни и […]