Описание

Хотел “Три планини”, Разлог, ул. „Столоватец“ № 7

Телефон за резервации: +359 747 97 034; +359 888 805 993

Уеб сайт: http://www.3-mountains.com/bg/hotel-and-spa-bg

Електронна поща: reservations@3-mountains.com