Описание

Западно от село Елешница е разположен балнеоложки лечебен център „Елешнишка баня” при извора „Св. Варвара”. Изворът се намира на брега на река Места, непосредствено до пътя, свързващ Елешница с второкласния път Разлог – Велинград. Местността е много живописна, като в тази си част реката се разлива широко.

Основната постройка на банята е на левия бряг на реката, през пътя. На десния бряг на р. Места, при самия извор е изграден малък параклис. От пътя и банята до параклиса се стига по въжен мост над реката.

Минералната вода в село Елешница, което се намира на 15 км източно от Разлог в западното подножие на Родопите, е много подходяща за балнеолечение и профилактика.