Описание

В източния край на село Долно Драглище е изградена църквата „Св. Димитър”. Връзката й с останалите църкви от Разложката котловина може да бъде търсена от голямата църква в Банско, която е първата от множеството построени през 1835 година. Към същата година са датирани и християнските храмове в с. Годлево и с. Елешница. Високата архитектурно-историческа стойност на църквата в Долно Драглище се определя от визията на църковната сграда и художествено-естетическата ценност на стенописите, иконостаса и иконите. Църквата e построена със средства, събрани от местното население и е направена по подобие на тази в Рилския манастир. Каменната сграда е от псевдобазиликален тип с три кораба и полукръгла апсида от изток. Иконостасът, като дърворезбена и иконописна творба, е на един от най-изтъкнатите представители на тревненската школа – зограф Теодосий Константинович (Досю Коюв). Това е единствената творба на тревненските майстори в Югозападна България, южно от Рила планина.