Описание

В разгара на лятото, в началото на месец август, седловината Предел, разположена между планините Рила и Пирин и свързваща селищата от Разложката котловина с тези от долината на р. Струма, посреща участниците в традиционния събор на народното творчество “Пирин пее”. Тук пристигат самодейци от всички 14 общини в Пиринско и цялата страна, за да могат да се включат в надпяванията и надиграванията на подготвените сцени и по поляните. Съборът се превръща във фестивал на багрите на народните носии, звуците на традиционните инструменти и напевите на народните песни. Всяка година съборът завършва с голям заключителен концерт, чиято кулминация е всенародно хоро.

За първи път „Пирин пее” е проведен през далечната 1962 г., като до 1985 г. съборът се провежда на всеки пет години. След 12 години пауза, той е възстановен през 1997 г. През последните години, “Пирин пее” се организира на всяка четна година и се посещава от десетки хиляди гости, както от България, така и от Гърция, Русия, Украйна, Германия, Швеция, Япония, Южна Корея, САЩ, Канада и др.

По своя замисъл и същност, „Пирин пее” е инициатива за издирване, съхранение и популяризиране на автентични народни песни и традиции. Той представлява поредица от празници на народното изкуство, изучаване на фолклора и етнографска образност. По време на събора се представят образци на народната песен, танц, занаяти, обреди, народен инструментариум, костюми, накити, шевици и везмо, езически вярвания и ритуали, разнообразието на местните календарно-обредни системи. Съборът обширно представя традицията на Пиринска Македония, Западните Родопи и други краища на България, особен интерес представлява характерното пеене с тамбури и двугласие. Представя се и фолклора на българо-мохамеданите – традиционни носии, обреди и песни.