Описание

Парапуновата къща е част от музейния комплекс на град Разлог. Обособена като музей през 1954 г., тя предоставя възможности за експозиционни зали и съхранява историята на общината.

Къщата-музей „Никола Парапунов” е част от поредица възрожденски къщи, които са обявени за недвижими културни ценности от типа Разложко-Чепинска къща от края на XIX век. Историческата памет на къщата е свързана с Никола Парапунов, които е бил командир на Разложкия партизански отряд.

Къщата е изградена първоначално в края на XIX век, а през Кръстовденското въстание от 1903 е опожарена. Възстановена е през 1905. В музея са експонирани археологически находки, пресъздадени са моменти от бита на местните жители от XIX век и разкази за националноосвободителните и обединителните борби в региона.