Описание

На 7 км. от село Годлево, по еко пътека „Хайдушката пътека“, се достига до Крали Марковата стъпка – един интересен скален обект. На върха на скалата може да се види дупка, дълбока около 30-40 см с формата на стъпало, както и вдлъбнатина като копитото от кон (на Крали Марко) и лапа на куче (също свързвана с кучето на Крали Марко). Местността около скалата се нарича “Маркова стъпка”. Преданията са свързани с легендите за героичните подвизи на приказния герой Крали Марко.