Описание

От късноантичната епоха в землището на Разлог са открити останки на крепост, която се намира в северните склонове на Пирин, в местността „Калята“, на около 19 км югозападно от Разлог. В близост е открито и селище, в подножието на тези склонове – местността „Круше“, на около 8 км югозападно от Разлог. Обектите са паметници на културата.