Описание

Параклисите на село Годлево са от местно значение. Параклисът „Св. Илия“  е изграден върху основите на средновековен параклис. Пътят до него до него  минава през красиви местности и изкуствено зарибен водоем. В близост до този параклис, се намира и  новопостроен параклис „ Св. Богородица“. На това място жителите на селото правят курбан на Великден и Богородица. Връзката между тях е изградената ,,Хайдушка екопътека”, с   обща дължина 13 км. и  денивелация – 1450 м. Теренът е достъпен, но труден за наблюдение, обрасъл с растителност. От тук може да се види цялата Разложка котловина.

Оттук е минавал прекия път на поклонниците към Рилски манастир.