Описание

Хижа Добърско се намира на 11км. от село Добърско и тя е изходен пункт за туристическа
обиколка в полите на Рила. Близка туристическа дестинация е връх Езерник.