Описание

“Добърските баби” са фолклорна певческа група, която е основана преди повече от 50 години. В момента „бабите” са 12, а техен ръководител е Смилена Попова, която е в състава почти от самото му основаване. Добърските баби имат задачата да съхраняват, разпространяват и предават на младите свидетелствата за добърския автентичен фолклор.

Групата е насочена основно към изучаване на този фолклор. Водичните песни са уникални за страната, отличителни и характерни за Добърско. Тези песни се изпълняват като обичай от жени под формата на вид коледуване на Ивановден. Съставът има и друга важна мисия – да възпитава обич сред младите и подрастващите както към традиционните песни, така и към местния фолклор като цяло.