Описание

С голям дебит и висока температура (84 л/сек. и 54°С) са 70-те извора в с. Баня, което се намира само на 5 км. източно от Разлог. Наличието на минералните извори и живописното му разположение са предпоставка за разрастването му като балнеоложки курорт.