Новият туристически уеб сайт на Разлог, http://visitrazlog.com/, предлага богата информация за възможностите за туризъм на територията на общината. Сайтът представя накратко природните дадености, историята, културата и бита на жителите на Разлог, интересни културни обекти и спортни атракции, както и богатството на минералните извори. Поместена е информация за град Разлог и всяко едно от седемте села на общината – Баня, Бачево, Годлево, Горно Драглище, Долно Драглище, Добърско и Елешница. Представени са предстоящи събития и по-важни новини от района.

На началната страница е поместена интерактивна карта на община Разлог, посочваща всички по-интересни дестинации, които могат да бъдат посетени.

Сайтът предлага и иновативно решение за създаване на самостоятелно пътешествие из интересните места в общината. Бутонът “Добави към моето пътешествие” позволява всеки един от описаните обекти и селища да бъде включен в личен списък с места, които посетителят желае да разгледа. Секцията “Направи си пътешествие” представя избрания списък, който може впоследствие да бъде отпечатан и ползван като отправна точка при предстоящото пътуване.

Туристическият уеб сайт http://visitrazlog.com/ е разработен от сдружение “Долината на Места” в рамките на проект “Проучване  и  популяризиране  на  туристическия потенциал на община Разлог”, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., в рамките на изпълнението на “Стратегия за местно развитие” на СНЦ “Местна инициативна група Разлог”.